top of page
spotkanie biznesowe

Jakie masz możliwości?

Ile i na co?

  • szkolenia dla właścicieli oraz pracowników (w zależności od regionu 4 000-12 000zł na jednego pracownika)

  • wartość szkoleń w zależności od regionu 10 000 - 100 000zł na jedno przedsiębiorstwo

  • dotacje rozwojowe do 200 000zł 

  • dotacje na doposażenie stanowiska pracy do 40 000zł

  • dotacje na innowacyjny produkt do 1 000 000zł

Zgłaszam się!

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page