top of page

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny. Reklamację należy złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia usługi rozwojowej/szkolenia pisemnie oraz przesłać na adres:

 

 

DBA Rozwój Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Obornicka 272 

60-693 Poznań

Uwaga! Za termin złożenia reklamacji przyjmuje się datę odebrania listu.

bottom of page