top of page

DBA Szkolenia - podania o przyjęcie do szkoły

Zgłoszenie

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

Wypełniony formularz odeślij na adres e-mail

dbaszkolenia@gmail.com

Umowa

W następnym etapie zostaniesz poinformowany o przyjęciu na kierunek. Otrzymasz umowę oraz plan zjazdów.

Gotowy na zajęcia?

Czas na zajęcia. Podczas pierwszych zajęć dowiesz się wszystkiego o naszej strukturze organizacyjnej oraz zasadach panujących w pracowniach.

bottom of page